Vision

Vår vision

Företag som önskar effektivisera sin logistik har ofta en eller ett par problemområden som man identifierat. Men trots att man investerar både tid och resurser på att hitta optimala lösningar för varje enskilt problem, blir helheten ofta inte så bra som man tänkt sig. Dessa punktinsatser saknar eller brister i sin samverkan så systemet blir instabilt och kostsamt. Det saknar dessutom den nödvändiga flexibiliteten för att anpassa sig när verksamheten växer och nya utmaningar uppstår. Snart är man tillbaka på ruta ett och letar återigen efter nya lösningar.

Med Schipt vill vi skapa en plattform för företag som vill effektivisera sin logistik på riktigt. En plattform som går bortom isolerade åtgärder och i stället ser till helheten. En plattform som kan växa tillsammans med verksamheten. 

Automatiserad komplexitet

Effektiv logistik handlar om mer än att bara snabba upp transporter och plockprocesser. Det handlar om att kontinuerligt ta bort de svagaste länkarna i kedjan. Är det enkelt? Nej, men det är där Schipts styrka ligger – vi hanterar komplexiteten genom automatisering. Resultatet? En arbetsmiljö som präglas av mindre stress och gladare medarbetare. Returer och reklamationer minskar, fraktkostnader sjunker och gröna val gynnar miljön. Schipt är inte bara en plattform, det är en förlängning av verksamheten som ger våra kunder en verklighet där systemet gör grovjobbet så att de kan fokusera på det som verkligen betyder något.

För alla företag, i alla skeden

Schipt är inte begränsat till storlek; det är anpassningsbart efter våra kunders behov. Små företag kan börja med Schipt TA. När företaget växer kan man börja nyttja moduler för produktion, lagerhantering, fakturaavstämning och mycket mer. Medan små företag plockar lågt hängande frukt, kan medelstora och större företag dra nytta av fullskalig effektivisering och hållbarhet. Schipt passar alla, oavsett omfattning.

 

En aktiv hållberhetsvision

Logistik och hållbarhet är begrepp som vanligtvis inte går hand i hand. Just därför är vi extra stolta över vårt engagemang för aktiv hållbar utveckling. Till skillnad från passiva hållbarhetsåtgärder (som att t.ex. redovisa reducerade CO2-utsläpp när transportören uppdaterat sin flotta) så handlar aktiv hållbar utveckling om att ta initiativ och forma resultatet. Minimera mängden luft på lastbilen genom packnings- och lastningsoptimering, välj miljövänliga transporter och inspirera dina kunder att göra detsamma. Att vara passiv handlar om att följa andras väg; med Schipt vill vi ge våra kunder verktygen för att leda vägen

Mer än bara en plattform

Vår styrka ligger inte bara i vår unika plattform; vi besitter även omfattande kunskap om logistik i stort, som vi delar med våra kunder. Vi stöttar er genom hela resan och hjälper er att uppnå ”det lilla extra”. Det är då magin uppstår; ROI-kalkylen slår in och ni hamnar långt före era konkurrenter.