Tillbaka

Schipt WMS

Digitalt plock och lagerhantering

Schipt WMS fungerar som de flesta andra WMS-system. Egen lagerkontroll ner till artikelnivå per hylla med FIFO-hantering. Batch- och serienummerhantering kan adderas vid behov. Systemet är webbaserat och designat för pekplatta. Vi skräddarsyr applikationer för mindre enheter vid behov då varje företag vi mött alltid har speciella behov för vad som ska visas på så små enheter, ”Det är snabbt gjort i CC Dynweb”.

Systemet stödjer de flesta vanliga webbläsarna såsom Edge, Chrome och Firefox och även om vi inte bygger för Safari (Apple) så har det hittills fungerat bra där också. Systemet är naturligt integrerat med både Schipt TMS som förbereder WMS med avgångstider och vad som får plockas i samma kolli och/eller sändning med turordning för avgångstider av bilar. Systemet är naturligt integrerat med Schipt TA för transportdokument, bokningar m.m. Antingen via TMS eller direkt. Systemet är naturligt integrerat med CC MPS som ger signaler gällande materialpåfyllnad vid produktionsavsnitten samt hämtning av eller flytt av producerat material till lager eller annan produktionsgrupp. Som alla andra Schipt-applikationer kan Schipt WMS integreras med både ditt affärssystem och andra tredjepartsprodukter såsom TA-system och liknande om du inte vill köra just Schipt TA.

Detaljerat innehåll

Basutbud som ingår i huvudleveransen

Kontroll och inlagring från beställning

Beställningsinformation skickas från affärssystemet. Vid ankomst av gods utförs de kontroller som är kodade på artikel och/eller leverantör. Efter godkänd kontroll kan etiketter produceras med ert artikelnummer, antal på pall, streckkoder m.m. efter behov. Därefter frisläpps saldot för flyttuppdrag till definierad lagringsplats eller angiven plats vid så kallade flytande lagerplatser och information om inlagring skickas till affärssystemet.

Lista >>

Inlagringsetiketter

En fastlagd design medlevereras, denna kan enkelt justeras efter behov och fler kan adderas.

Lista >>

Lagerflytt och påfyllnad av prioriterad plockplats

Så ofta man vill körs en bakgrundsprocess som jämför saldo på prioriterad plockplats med köande plockuppdrag. Flyttuppdrag för påfyllnad av platsen läggs in innan saldobrist uppstår. Det går manuellt lägga in flyttuppdrag eller spärra saldon.

Lista >>

Plock mot digital plocklista

Det finns en kö för alla uppdrag och dessa ligger i den sekvens de behöver utföras. Varje uppdrag har en uppdragstyp. Den inloggade användaren knyter sig till en uppdragstyp vilket blir prioriterade i dennes plocklista. Man kan dock, när som helst välja ett annat uppdrag för att stötta sina kollegor med plock. Därför har alla tillgång till den kompletta uppdragslistan. Plock som teoretiskt inte är aktuella går att spärra med regler och man kan manuellt prioritera uppdrag som då alltid hamnar överst i listan för respektive uppdragstyp.

Lista >>

Plockoptimering (plockväg)

Systemet kan beräkna och bygga om lagret för att optimera körvägar. Detta tillämpas ofta av automatlager så att maskinen bygger om platserna när det inte sker någon verksamhet eller plockintensiteten är låg. För att närliggande plockuppdrag ska gå snabbare att hämta när behovet uppstår. Systemet kan tillämpas för prioriterade hyllor vid manuellt plock och genererar då flyttuppdrag.

Lista >>

Plockoptimering samplock (flera ordrar samtidigt)

Systemet kan lägga på ett samordningsnummer så att en plockare kan plocka flera mindre ordrar parallellt. Vanligt vid manuell paketplock då det kanske finns plats för 10 kartonger på en vagn som ska plockas under en plockrunda.

Lista >>

Parallella plock mot samma order

Stora ordrar eller ordrar som ligger på flera lagerställen/zoner kan plockas parallellt av flera plockare.

Lista >>

Påfyllnadsplock genom olika plockzoner på samma kolli/pall

Kan även kallas för stafettplock där en pall som är färdigplockad i en zon lämnas över för kompletterande plock i en annan zon.

Lista >>

Materialförsörjning mot produktion

Genom integration kan WMS ta emot lagerflyttningsuppdrag från externa system, vilket är fallet med CC MPS som beordrar WMS om flytt från lagerplats till maskin gällande påfyllning av ingående komponenter, inlagring av producerat material samt specialuppdrag såsom flyttuppdrag av verktyg för verktygsslipning, bortforsling av skrot m.m.

Lista >>

Nollplockinventering och kassation

Så fort ett saldo beräknas vara noll på lagerhyllan så måste plockaren bekräfta eller ange verkligt antal på hyllan. Om antalet skiljer från noll så sker en automatisk saldojustering. Det går även när som helst skapa ett saldojusteringsuppdrag. Det kanske ska finnas tre på hyllan men det finns bara en vilket man vill justera omgående och därmed få förslag på alternativ plockplats för resterande antal som ska plockas.

Lista >>

Klassisk inventering

Det går när som helst ställa en artikel, plockplats, grupp av plockplatser, zoner eller lagerställe som föremål för inventering. Alla saldon som berörs spärras för plock och en inventeringslista skapas. Inventering utförs. När listan är komplett med resultat så kvitterar man detta och då syns aktuellt saldo samt differens.

Efter granskning och justering kvitterar man resultatet som uppdaterar systemet, släpper saldot för plock och skickar ett resultat till affärssystemet. Allt loggas för spårning!

Lista >>

Stöd för flera lagerställen och inom dessa flera zoner

Systemet är uppdelat i följande hierarkiska nivåer: MultiCompany, lagerställe = ”ekonomisk enhet”, lokalt lagerställe, zon, plockplats, batch, serienummer.

Detta ger all den flexibilitet du behöver för att dina lager ska kunna hanteras korrekt även om du vill lägga hela koncernens alla lager + leverantör/lego-lager, OPDC och 3PL-lager du har externt.

Lista >>

Loggning av vem som utfört vad och när

Alla transaktioner som sker i systemet loggas med vad, vem och när för uppföljning och spårning av plockfel.

Lista >>

TA (koppling för transportetiketter)

Vi rekommenderar Schipt TMS och Schipt TA som är väldigt tätt knutna till WMS, men vi levererar även kopplingar till de flesta TA-systemen på den svenska marknaden till en viss grundnivå som enkelt kan byggas ut efter era behov.

Lista >>

Integration mot affärssystem

Affärssystemet är normalt sett den drivande parten då ordrar samt den ekonomiska redovisningen av lagret oftast ligger där. Här finns meddelanden för orderimport, plock, pack, saldojustering och sändningsavslut ”då bilen lämnar”, samt en del specialmeddelanden.

Integrationer med andra system och affärssystem är vi experter på hos Schipt. Vi har lång erfarenhet och hundratals lyckade integrationer. Många gånger kan vi använda redan befintliga kopplingar!

Lista >>

Löpande avstämning av saldo mellan affärssystem och WMS

Saldo mellan affärssystem och Schipts lager samkörs och en diff-lista uppstår. Denna diff-lista finns inbyggd i Schipt WMS så att man kan söka ut en viss körning som har differenser, jämföra och kontrollera manuellt och därefter låta det ena systemet tvinga det andra till saldojustering, inventering eller annan kontroll. Inget sker utan att någon tar ansvar för det!

Lista >>

”Ser till att det stämmer mellan era olika system”

Spärrlager

Ett spärrlager är inget annat än att saldot är spärrat och begränsat av någon anledning. Extra inleveranskontroll eller att saldot finns vid en maskin och bara kan plockas av MPS är några anledningar.

Det går snabbt att se vilka saldon som ligger på spärrlager och varför.

Lista >>

Stöd för kundsaldo på artikelnivå (3PL)

Du lagrar saldon av en artikel men för olika kunders räkning och får bara plocka från den kundens saldo. 3PL-hanteringen medför även att fraktdokument kan ställas ut för din kunds räkning.

Söker du ett system för att du är 3PL eller 4PL leverantör så är Schipt WMS ett bra val!

Lista >>

Orderunikt saldo

Kopplar ett specifikt saldo av en artikel, reserverat för en unik kundorder till en egen hylla.

Det kan vara orderunikt köpt eller producerat material, certifikat m.m. som inte får plockas till annan order.

Lista >>

Detaljerat innehåll

Tillval som kan köpas till

WCS-modul för integration med automatlager

För bland annat kranlager, mini-load ”robotiserat låd-lager” och paternoster ”hissautomater”.

Flera integrationsmoduler finns för olika system, men inte alla då det finns tusentals system.

Vi bygger gärna nya kopplingar och vi är kostnadseffektiva, hör med oss först!

Lista >>