Tjänster

Vi erbjuder tjänster inom följande områden

Beroende på uppdragets storlek utförs arbetet löpande eller i projektform. Vi har en beprövad men flexibel projektmetodik, där projektets utformning och omfattning anpassas efter varje kunds unika organisation och behov. För mer information, kontakta oss.

Vi kan logistiklösningar.

Detta är typsnitt Montserrat

Vår affärsidé är att erbjuda IT-system för logistik som är bättre, flexiblare och effektivare. Detta till marknadsmässigt låga priser och på så vis ta större marknadsandelar och etablera oss som en av de ledande aktörerna på marknaden. Efter 20 års byggande av logistiklösningar var det dags att bryta ut och paketera huvudägaren Cube Corners logistiklösningar under ett gemensamt namn och plattform. Under 2016 bildades bolaget Schipt AB som ett marknads- och konsultbolag för att sälja och installera dessa programvaror, utvecklade i Sverige.

Detta är typsnitt Montserrat

Vår affärsidé är att erbjuda IT-system för logistik som är bättre, flexiblare och effektivare. Detta till marknadsmässigt låga priser och på så vis ta större marknadsandelar och etablera oss som en av de ledande aktörerna på marknaden. Efter 20 års byggande av logistiklösningar var det dags att bryta ut och paketera huvudägaren Cube Corners logistiklösningar under ett gemensamt namn och plattform. Under 2016 bildades bolaget Schipt AB som ett marknads- och konsultbolag för att sälja och installera dessa programvaror, utvecklade i Sverige.

Detta är typsnitt Lato

Vår affärsidé är att erbjuda IT-system för logistik som är bättre, flexiblare och effektivare. Detta till marknadsmässigt låga priser och på så vis ta större marknadsandelar och etablera oss som en av de ledande aktörerna på marknaden. Efter 20 års byggande av logistiklösningar var det dags att bryta ut och paketera huvudägaren Cube Corners logistiklösningar under ett gemensamt namn och plattform. Under 2016 bildades bolaget Schipt AB som ett marknads- och konsultbolag för att sälja och installera dessa programvaror, utvecklade i Sverige.

Detta är typsnitt Source Sans Pro

Vår affärsidé är att erbjuda IT-system för logistik som är bättre, flexiblare och effektivare. Detta till marknadsmässigt låga priser och på så vis ta större marknadsandelar och etablera oss som en av de ledande aktörerna på marknaden. Efter 20 års byggande av logistiklösningar var det dags att bryta ut och paketera huvudägaren Cube Corners logistiklösningar under ett gemensamt namn och plattform. Under 2016 bildades bolaget Schipt AB som ett marknads- och konsultbolag för att sälja och installera dessa programvaror, utvecklade i Sverige.