Tjänster

Inom ramen för logistik erbjuder vi följande tjänster

 • Assistans (konsultation) runt våra system
 • Konsultation rörande transportadministration och tullhantering
 • Verksamhetsförbättringar gällande logistik och produktionsteknik i samverkan
 • Verksamhetsstöd rörande automation av processer (kopplingar mellan system och kopplingar till maskiner)
 • Kundanpassningar och kundspecifik systemutveckling kring våra system
 • Installationer och DBA-assistans
 • Beräkning/uppsättning av infrastruktur vid större installationer
 • Support

Schipt AB bedriver projektorienterade installationer ofta i samverkan med både externa affärssystem, maskiner och alternativa system till våra egna applikationer. Vi förordar naturligtvis våra egna men vi får ofta se till att bygga integrationsdelar med befintliga WMS, MPS, TMS och TA-system av mer ”politiska” anledningar som tagna investeringar eller ”tycke och smak”. Vi ser inga hinder i detta och det blir som vanligt väl genomförda projekt. Utöver detta bedriver vi även mer traditionell konsultation runt logistiklösningar för att hjälpa våra kunder att effektivisera sin produktion och leverans. Detta omfattar mer av strategier än av vilka system som körs. Allmän konsulting runt externa transporter, tull och farligt gods-hantering samt upphandlingar, tillämpning av fraktavtal och fakturakontroll är även det vanligt förekommande.

Våra systemutvecklare och designers står dessutom redo att skräddarsy ditt Schipt-system så att just din verksamhet ligger som spjutspets i förhållande till dina konkurrenter. Det är där vi är, och det är dit vi vill ta just ditt företag!

Schipt ser till hela det logistiska behovet och inte bara en del. Det är vår största styrka i förhållande till våra konkurrenter.

Din investering av produkter och tjänster från Schipt ska alltid vara en lönsam affär för dig. Det är vårt motto och ingen har gått missnöjd från en affär med oss.

Noll fakturaanmärkningar sedan 2006 talar sitt tydliga språk.

Projekthantering

Hur projektet ska utformas och hur omfattande de ska vara i detalj, sker alltid tillsammans med kunden så det passar kundens organisation och blir i den omfattning kunden önskar.

Mindre installationer kräver lite och ibland inget projekt medan större eller komplicerade lösningar ofta kräver mer.

Projektsteg vi utför vid behov enligt överenskommen omfattning

 • Analys
 • Förstudie
 • Specifikation
 • Proof of Concept
 • Projektdirektiv (styrgruppens mål och restriktioner)
 • Tidplan (samverkan resurser kund/leverantör)
 • Milstolpar, avstämningsmöten, styrgrupp
 • Uppföljning ekonomi och tidplan
 • Installationer/uppsättning
 • Grunddata
 • Integrationer
 • Framtagning av testdata och specificering av testförfaranden
 • Genomföra testförfaranden och olika testfaser i samverkan med kunden
 • Utbildning i olika nivåer
 • Driftstartsassistans
 • Driftöverlämnande/godkännande
 • Uppföljning

Schipts personal har stor vana av att arbeta i projektform, ofta i samverkan med flera aktörer. Då våra system många gånger blir en central del i en lösning så får vi ofta förtroendet att leda projekt operativt under styrgrupp mot alla inblandade aktörer (detta gällande lite större installationer).

Var inte rädd

Vi gör aldrig ett större projekt än det du kräver. Vissa organisationer vill köra mer direkt utan en massa projektmöten, uppföljning och tester medan andra vill testa allt. Det är en balans mellan hur komplicerat det är och vilken risk du är villig att ta.

Schipt ställer alltid minimikravet på projektet för att säkerställa sin leverans. Men vill du ha fler tester, utbildning eller liknande så är det vanligt förekommande och helt i sin ordning.