Schipt™ WMS

Warehouse Management System

Digitalt plock och lagerhantering

Schipt WMS fungerar som de flesta andra WMS system. Egen lagerkontroll ner till nivå Artikel per hylla med FIFO hantering. Batch och serienummerhantering kan adderas vid behov. Systemet är webb-baserat och är designat för en pekplatta. Vi skräddarsyr applikationer för mindre enheter vid behov då varje företag vi mött alltid har speciella behov för vad som skall visas på så små enheter ”Det är snabbt gjort i CC Dynweb”.

Systemet stödjer de flesta vanliga webbläsarna såsom Edge, Chrome och Mozilla och även om vi inte bygger för Safari (Apple) så har det hittills fungerat bra där också. Systemet är naturligt integrerat med både Schipt TMS som förbereder WMS med avgångstider och vad som får plockas i samma kolli och/eller sändning med turordning för avgångstider av bilar. Systemet är naturligt integrerat med Schipt TA för transportdokument, bokningar mm. Antingen via TMS eller direkt. Systemet är naturligt integrerat med Schipt MPS som ger signaler gällande materialpåfyllnad vid produktionsavsnitten samt hämtning av eller flytt av producerat material till lager eller annan produktionsgrupp. Som alla andra Schiptmoduler kan Schipt WMS integreras med både ditt affärssystem och andra tredjepartsprodukter som TA system och liknande om du inte vill köra Schipt TA.

Detaljerat innehåll

Kontroll och Inlagring från beställning

Beställningsinformation skickas från affärssystemet. Vid ankomst av gods utförs de kontroller som är kodade på artikel och/eller leverantör. Efter godkänd kontroll kan etiketter produceras med ert artikelnummer, antal på pall, streckkoder mm efter behov. Därefter frisläpps saldot för flyttuppdrag till definierad lagringsplats eller angiven plats vid så kallade flytande lagerplatser och information om inlagring skickas till affärssystemet.

Inlagringsetiketter

En fastlagd design medlevereras, denna kan enkelt justeras efter behov.

Lagerflytt och påfyllnad av prioriterad plockplats

Så ofta man vill körs en bakgrundsprocess som jämför saldo på prioriterad plockplats med köande plockuppdrag och lägger in flyttuppdrag för påfyllnad av platsen innan saldobrist uppstår. Man kan manuellt lägga in flyttuppdrag eller spärra saldon

Plock mot digital plocklista

Det finns en kö för alla uppdrag och dessa ligger i den sekvens dom behöver utföras. Varje uppdrag har en uppdragstyp. Den inloggade användaren knyter sig till en uppdragstyp vilket blir prioriterade i dennes plocklista. Man kan dock, närsomhelst välja ett annat uppdrag för att stötta sina kollegor med plock, därför har alla tillgång till den kompletta uppdragslistan. Man kan spärra plock som teoretiskt inte är aktuella med regler och man kan manuellt prioritera uppdrag som då alltid hamnar överst i listan för respektive uppdragstyp.

Plockoptimering (plockväg)

Systemet kan beräkna och bygga om lagret för att optimera körvägar, detta tillämpas ofta av automatlager så att maskinen bygger om platserna när det inte sker någon verksamhet eller plockintensiteten är låg. För att närliggande plockuppdrag skall gå snabbare att hämta när behovet uppstår. Systemet kan tillämpas för prioriterade hyllor vid manuellt plock och genererar då flyttuppdrag.

Plockoptimering samplock(flera ordrar samtidigt)

Systemet kan lägga på ett samordningsnummer för att plocka flera mindre ordrar parallellt av en plockare, vanligt vid manuellt paketplock då man kanske har plats för 10 kartonger på en vagn som skall plockas under en plockrunda.

Parallella plock mot samma order

Stora ordrar eller ordrar som ligger på flera lagerställen/zoner kan plockas parallellt av flera plockare.

Påfyllnadsplock genom olika plockzoner på samma kolli/pall

Kan även kallas för stafettplock där en pall som är färdigplockad av en plockare i en zon lämnas över för kompletterande plock i en annan zon av en annan plockare.

Materialförsörjning mot produktion

Schipt MPS är försett med funktioner för att skapa lagerflyttningsuppdrag från lagerplats till maskin gällande ingående komponenter. Detta kan automatiseras så MPS lägger nya uppdrag vartefter behovet uppstår baserat på beräknad förbrukningstakt i maskinen. MPS kan även skicka lagerflyttsuppdrag för inlagring av producerat material samt specialuppdrag som flyttuppdrag av verktyg för verktygsslipning, bortforsling av skrot mm.

Nollplocksinventering och kassation

Så fort ett saldo beräknas vara 0 på lagerhyllan så måste plockaren bekräfta eller ange verkligt antal på hyllan. Om antalet skiljer från 0 så sker en automatisk saldojustering. Man kan även när som helst skapa ett saldojusteringsuppdrag. Det kanske skall finnas 3 på hyllan men det finns bara 1 och det vill man justera omgående och därmed få förslag på alternativ plockplats för resterande antal som skall plockas.

Klassisk inventering

Man kan när som helst ställa en artikel, plockplats, grupp av plockplatser, zoner eller lagerställe som föremål för inventering. Alla saldon på de plockplatser som berörs spärras då för plock och en inventeringslista skapas utan saldo. Man måste då gå till varje hylla och räkna varje artikel som finns på hyllan. När listan är komplett så kvitterar man detta och då ser man aktuellt saldo samt differens.

Man har nu möjlighet att undanta artiklar från inventering i avvaktan på utredning och därefter släpper man igenom inventeringsresultatet med saldojusteringar som följd. Allt loggas för spårning och ett meddelande om inventeringsresultatet skickas till affärssystemet.

Stöd för flera lagerställen och inom dessa flera zoner

Överordnat så hanterar systemet flerföretagshantering som standard under detta begrepp är systemet är uppdelat i 2 lagerställetyper. Externa lagerställen och interna. Flytt mellan externa lagerställen kräver en order som plockar ut saldot från det ena och en beställning som kan inlagra i det andra. Detta på grund av att ett externt lagerställe betraktas som en egen resultatenhet.

Dom interna lägerställena skall betraktas som fysiskt åtskilda platser/lokaler men inom en och samma resultatenhet. Zoner är ytterligare en uppdelning inom det interna lägerstället och därunder fysiska plockplatser. En plockplats kan vara allt från en hylla i ett pallställ till en mikroskopisk plats i en låda. Det är era produkter och er verksamhet som avgör vad en plockplats är.

Loggning av vem som utfört vad och när

Alla transaktioner som sker i systemet loggas med vad, vem och när.

Koppling för transportetiketter

Antingen kör ni Schipt TA i botten och då är allt färdigt för löpande etikettutskrifter i samband med att man stänger en pall för plock. Kör ni något av följande TA system har vi färdiga integrationer som ingår till den nivå vi för närvarande har på hyllan. Vill ni ha fördjupad integration är det ofta enkelt att bygga ut.

Stöd finns förutom för Schipt TA även för EdiCom Transport och GCT från Descartes, Unifaun, Consignore och Logtrade.

Löpande Integration mot affärssystem för lagerkontroll

Så fort ett plock utförts, passerar en kontrollstation som tillför information, pallen stängs eller saldo hamnar i spärrlager, ställs under inventering, eller inventerats klart så kommer WMS att skicka information till affärssystemet. Likaså måste affärssystemet kontinuerligt skicka information om ändringar av ordern som berör WMS eller TMS samt nya ordrar. Samma sak gäller beställningsinformation om inte det är WMS som är beställande system. Även artikelinformation är viktig gällande nya/ändrade eller borttagna artiklar och saldon. För allt detta finns standardiserade meddelanden som vi specificerat. Integrationer kan naturligtvis byggas om från befintliga meddelanden och ”mappas” in mot våra meddelanden vid behov. Om du exempelvis redan kör ett WMS system och byter till Schipt WMS så kan det vara en lönsam affär att vi bygger en mappning mellan olika meddelanden istället för att ni tar fram helt nya på affärssystems-sidan.

Löpande avstämning av saldo mellan affärssystem och WMS

Via ett schema körs en process som tar fram aktuellt saldo i WMS. Det är lämpligt att samtidigt ha en motsvarande process för ert Affärssystem. Resultaten samkörs och en diff-lista uppstår. Denna diff-lista finns inbyggd i Schipt WMS så man kan söka ut en viss körning som har differenser, jämföra och kontrollera manuellt och därefter låta det ena systemet tvinga det andra systemet till saldojustering. Oftast är det andra brister i hanteringen som uppstått så det är inte ofta man vill tvinga igenom en sådan justering utan man vill åtgärda uppkomsten av problemet och därefter justera manuellt där det är fel. Listan är dock ett utmärkt verktyg för att hitta problem i hanteringen.

Förhoppningsvis hittar ni sällan problem med saldon mellan systemen, men om det sker är det guld värt med en diff-lista.

Spärrlager

Ett spärrlager är inget annat än att saldot är spärrat och begränsat av någon anledning. Extra inleveranskontroll eller att saldot finns vid en maskin och bara kan plockas av MPS är några anledningar.
Man ser snabbt vilka saldon som ligger på spärrlager och varför.

WCS modul för integration med automatlager

För bland annat kranlager, mini-load ”robotiserat låd-lager” och paternoster ”hissautomater”

Flera integrationsmoduler finns för olika system, men inte alla då det finns tusentals.
Vi bygger gärna nya kopplingar och vi är kostnadseffektiva, hör med oss först!

Stöd för kundsaldo på artikelnivå (3PL)

Du lagrar saldon av en artikel men för olika kunders räkning och får bara plocka från den kundens saldo. 3PL hanteringen medför även att fraktdokument kan ställas ut för din kunds räkning.

Allmänt

Systemet byggs ut kontinuerligt och är marknadens enklaste system att kundanpassa, därmed det billigaste. D.v.s. om standardfunktionaliteten inte räcker!