Scanlube: Utgör kärnan i vårt transportflöde

Scanlube är ett smörjmedelsföretag som bedrivs i Göteborgs energihamn där företaget funnits sedan mitten på 50-talet. Vi ägs av två stora aktörer, Preem och Uno-X. Med Uno-X som agerar på den norska och danska marknaden samt Preem som är stark aktör på den svenska marknaden vilket gör att vi täcker hela Skandinavien med våra produkter. Vi på Scanlube tillverkar ett brett sortiment av smörjmedel och producerar årligen omkring 35 miljoner liter som används inom en rad sektorer såsom lastbilar, vindkraftverk, kärnkraftverk och gruvdrift. Detta säger Rickard Möllerström som är logistikchef på Scanlube.

Hur kom ni i kontakt med Cube Corner? Vårt samarbete sträcker sig tillbaka till 2010. Vi på Scanlube kom i kontakt med er via vår affärsleverantör som pekade på Cube Corner avseende system för transportadministration och därigenom kom vi överens. Vi såg att Cube Corner redan då låg ganska långt fram i förarsätet vilket gjorde er intressanta. Vid upphandling kring systemleverantör var det viktigt för oss att hitta något som skulle passa vår verksamhet och som var för Scanlubes räkning.

Hur tycker du att vårt samarbete utvecklats genom åren? Och hur ser det ut idag?Vår upplevelse av Cube Corner har varit positiv genom årens lopp. Vi upplever er som ett litet, lyhört och familjärt företag, ni är alltid tillgängliga och insatta i våra behov. Genom vårt långa samarbete har ni utvecklat en djup förståelse för vår verksamhet och ni har visat er vara en pålitlig partner som är med och utvecklar lösningar som passar oss som kund.

Hur ser du på vårt framtida samarbete?Jag ser enbart positivt på vårt samarbete. Vi är mycket nöjda med er närhet, kunskap och över lag eran förmåga att leverera. Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete och utveckla våra verksamheter tillsammans.

Hur används Schipt i er verksamhet? Och hur kommer det sig att ni bestämde er för att implementera just Schipt?Schipt utgör kärnan i vårt transportflöde och används till allt från transportadministration till etikettutskrivning, spårning av sändningar och statiskhantering. Vi valde Schipt för dess stabilitet, konkurrenskraftiga pris, snabba utvecklingstakt och förmåga att stödja våra behov. 

Vad har vårt samarbete gett för effekt för er verksamhet?Implementeringen av Schipt har moderniserat och effektiviserat våra processer, vilket sparar både tid och pengar. Vi har fått den support och det stöd vi behöver när eventuella frågor eller problem uppstått. 

Hur tycker du att vi hanterar vår support?Vi är mycket nöjda med Cube Corners support. Ni förstår vikten av snabba lösningar och vi får alltid hjälp direkt när vi behöver det. 

Vissa företag uttrycker en oro kring att vi är så små. Var det något som oroade er och hur känner ni inför det idag?Vi känner till Cube Corners kapacitet och förmåga och även om vi har övervägt eran storlek i våra upphandlingar känner vi oss trygga och nöjda med vårt samarbete genom åren. 

Slutligen, vad har ni för framtidsplaner? Vi har hela tiden en vilja att växa och utvecklas. Vårt mål är att knyta fler kundkontakter och expandera vårt produktutbud inom våra olika segment. Vi ser hoppfullt på framtiden och ser fram emot att fortsätta vårt framgångsrika samarbete med er på Cube Corner.