Edström 3PL Group: Kostnadseffektivt jämfört med andra alternativ

Edström 3PL Group består av Edström Logistics och Expresspack Sweden AB som båda verkar inom tredjepartslogistik med lagersiter i Stockholm, Malmö och Borås. Edström Logistics specialiserar sig på att tillhandahålla effektiva och skräddarsydda lösningar med främsta fokus på företagsflöden. Expresspack Sweden AB är fokuserat mot konsument/e-handelslogistik. Expresspack erbjuder en effektiv logistikhantering för växande e-handelsbolag.

Hur används Schipt i er verksamhet? Schipt Vi använder Schipt TA för våra transportbokningar.

Vad har ni fått för effekt av Schipt i er verksamhet? Schipt TA är kostnadseffektivt jämfört med andra alternativ på marknaden samtidigt som det erbjuder möjlighet att göra kundanpassade lösningar vid behov.