Verktyg för planering och rapportering

Med detta MPS-system får du ett riktigt bra verktyg för att hantera dina förädlingsprocesser.

I CC MPS kan du enkelt se och hantera dina resursers uppgifter, t.ex. arbetsorder vid tillverkning.
Systemet innehåller funktioner för att rapportera utfört arbete och inleveranser från en tillverkningsprocess, komponentförbrukning, dokumenthantering (ritningar, instruktioner m.m.), utskrifter av materialplocklistor och operationskort samt egendesignade rapporter.

Integrerat med andra system

Det har även en direkt integration med Schipt WMS så att komponentbehov och inlagring av halvfabrikat eller färdig produkt planeras och hanteras till rätt ställe i rätt tid. Du får även åtkomst till WMS-funktioner för att snabbt och enkelt justera lagernivåer på komponenter och produkter.

Planeringsmatris

I CC MPS finns även en grafisk Gaant planeringsmatris där du enkelt kan överblicka och justera planeringen i och/eller mellan resursgrupper. Det går även att integrera med externa rapportörer, t.ex. maskiner för automatiserad rapportering.

Systemet konstrueras precis som övriga applikationer i Schipt-sviten i utvecklingsplattformen CC Dynweb som är en produkt utvecklad av Cube Corner AB. Med Dynweb kan systemet skräddarsys för att passa din verksamhet. Läs mer om Dynweb här.

Verktyg för planering och rapportering