Vårt egna WMS-system

Schipt WMS är ett lageradministrationssystem som hanterar lagerställen, lagerzoner, lagerplatser, batcher och serienummer/artikel. Det har också stöd för FIFO och bäst före-datum.

Gaffeltruck i en lagerlokal

Gränssnittet bygger på en uppdragslista som utgör basen för alla lageroperationer. Varje rapportör kan ha egna filter för att bara se de uppdrag som är aktuella för just dem.

Varje enskild lageroperationstyp har ett programgränssnitt som är uppbyggt för att förenkla just den processen som det valda uppdraget avser.

Schipt WMS innehåller färdiga funktioner för:

 • Lagerhantering
  • Inventering
  • Lagerjustering
  • Manuell in- och uttransaktion
  • Inleverans av ankommande gods med eller utan ankomstkontroll
  • Ankomstkontroll med värdeuppfyllnad ex. mätning, vägning etc.
  • Plock på kolli (packning)
  • Utleverans av kolli mot order
 • Integration med Schipt MPS
  • Komponentförbrukning vid förädling
  • Inleverans och lagerläggning av färdig förädling (produkt, halvfabrikat etc.)
 • Integration med Schipt TMS
  • Kollihantering för skeppningar
 • Skannerinmatning
 • Integrationer med affärssystemet Jeeves.

Eftersom Schipts applikationssvit är konstruerad i CC Dynweb, Cube Corners utvecklingsplattform, kan gränssnittet enkelt anpassas efter er verksamhet. Affärslagret ligger i SQL-servermiljö (händelse- och exekverbara funktioner) som enkelt kan anpassa efter er verksamhet. Alla anpassningar finns kvar efter t.ex. en uppgradering, det är standard i hela Schipt.

Du kan läsa mer om Schipt WMS här.

Vårt egna WMS-system