Vad är ett TA-system?

TA står för transportadministration och ett TA-system behövs för att hantera frakter från ett eller flera fraktbolag. I hanteringen av frakter ingår bl.a. köp och bokning av frakter, tulldokumentation och utskrifter av frakthandlingar. TA-system har inbyggda transportspecifika kontroller för respektive transportör. Det kontrollerar t.ex. om postnumret stämmer, om vald transportprodukt och tilläggstjänst kan kombineras. Om tilläggstjänsten är giltig till det specifika postnumret etc. Många transportörer har ett eget TA-system som oftast är gratis. Men det kan bara användas för deras transporter.

Ett TA-system är till för att förenkla planering och utförande av frakter.

Vad är ett TA-system?