Vad är 3PL?

3PL står för Third-party logistics och enkelt uttryckt innebär det att du flyttar delar av ditt lager till någon annan som sköter plock och distribution av det lagret. Det enda du behöver tänka på är att fylla på lagret! Det kostar en slant, men du behöver inte tänka på egen lagerhållning och distribution.

Många kedjor har en egen 3PL-organisation, men det finns oberoende aktörer som bl.a. PostNord TPL som är nordens största.

Samarbete med PostNord TPL

Cube Corner och Schipt AB bygger system för att stötta 3PL-aktörer med systemstöd för plockhantering, transportplanering, transportadministration, ruttplanering och fakturakontroll➞vidarefakturering. PostNord TPL som är nordens största aktör har valt oss som en partner för att effektivisera sin verksamhet.

Vad är 3PL?