Tack för dina svar!

Nästa steg
Resultatet av analysen som du har lämnar underlag till, kommer presenteras via samtal och genomgång med ansvarig säljare. Har vi kommit överens om en analysdag på plats hos er kommer analysen att gås igenom under detta tillfälle. Här kommer man föreslå en riktlinje för vilka produkter och tjänster där Schipt AB anser att ni kan få tillbaka investeringen inom 12 månader.

När du lämnat ditt svar kommer den ansvariga säljaren som tilldelas analysen, boka tid med en av våra professionella verksamhetskonsulter och beroende på belastning kan det dröja någon vecka eller två innan du får ditt slutliga svar. Säljaren kommer dock att informera dig om detta inom en dag eller två.


Eric Grahn
Sales Representative
eric.grahn@cubecorner.se