Simulering som minskar kostnaderna

lastbilar på motorväg

TMS-systemets funktioner för simulering* minskar er administrativa tid och era transportkostnader. Systemet är hela tiden medvetet om förändringar i orderstocken och en ny simulering utförs automatiskt om behovet finns. Automatiken optimerar transportkostnader fram tills den slutgiltiga bokningen utförts.

*Simulering innefattar konsolidering av adresser, produktval, påbyggnadssändningar, brytpunktsberäkningar, val av transportör och automatisk beräkning av bästa pris.

Schipt TMS innehåller förutom ovanstående bland annat:

  • Ledtidshantering – Importera transportörernas ledtidsmatriser via fil
  • Transportbokning – Boka via EDI, e-post eller webbservice
  • Track&Trace med utökad information från Schipt TMS
  • Direkt integrerat med Schipt TA
  • m.m.

Systemet konstrueras precis som övriga applikationer i Schipt-sviten i utvecklingsplattformen CC Dynweb som är en produkt utvecklad av Cube Corner AB. Med Dynweb kan systemet skräddarsys för att passa din verksamhet.

Läs mer om massa andra funktioner i TMS här!

Simulering som minskar kostnaderna