Schipts logistiska lösningar

lastbil i motljus

Schipt levererar i dagsläget följande system:

Huvudsystem:

  • Schipt TMS – planerar orderstockens transporter och optimerar för minsta möjliga kostnad både för den interna logistiken men även för frakterna till kund
  • CC MPS – Produktionsplaneringssystem som förses med information från TMS så att produktion kan optimeras även med hänsyn till frakter och leveranstider
  • Schipt WMS – Plock- och packsystem som förses med information från TMS så att plock och pack kan optimeras med hänsyn till avgångar och produktionsförsörjning
  • Schipt TA – Administrativt system för transporter och elektronisk kommunikation med transportörer och myndigheter

Stödsystem:

  • Schipt Contract – Administrativt system för att administrera fraktavtal och ledtider som i sin tur används av Schipt TMS/TA eller externa system för att beräkna fraktkostnader
  • Libello Invoice Control – Administrativt system för elektronisk fakturamatchning av transportfakturor

Alla Schipts delsystem är ihopkopplade via Schipt Framework och fungerar som ett gemensamt system som delar all data så långt det är möjligt. Därmed fungerar alla delsystemen som en enhet som håller koll på varandra vilket är en stor fördel inte minst gällande integrationer. Varje delsystem kan dock ersättas med externa system d.v.s. om man redan har motsvarande funktionalitet i det externa systemet. I dessa fall åtgår en eller flera integrationer med Schipt och eventuella ändringar i externa system om man vill uppnå liknande funktionalitet totalt sett.         

Schipts logistiska lösningar