Tillbaka

Schipt TMS förenklat

Det här gör Schipt TMS för dig

Därför behöver du ett TMS-system:
SCHIPT TMS är ett systemstöd som hjälper dig med dina frakter från fraktavtal till fakturaavstämning.

Med fraktkonfiguratorn i SCHIPT TMS får du hjälp att välja det mest optimala fraktavtalet för din sändning. Du får också hjälp att optimera dina sändningar genom att slå ihop flera sändningar till en, bygga på sändningar, samt ruttoptimera dina turbilar för att få så välfyllda bilar med så kort körsträcka som möjligt.

SCHIPT TMS sköter alla fraktbokningar och bevakar åt dig att de accepteras. Om inte bokningen accepteras eller besvaras inom en viss tid, så får du en tydlig varning. Varje sändnings bokningsuppgifter lagras och används till fakturaavstämningen.

SCHIPT TMS aviserar dina kunder och ger dem tillgång till en mängd information såsom order- och sändningsstatus, följesedel och kontaktuppgifter.

Med fakturaavstämning mot fil och konteringsförslag för dina fakturor (varje enskild sändning på en transportfaktura kan konteras i flera kontodelar) ger SCHIPT TMS dig full kontroll över dina fraktkostnader. Det ger dig också spårbarhet och statistik som kan användas till upphandling, uppföljning av transportörer etc.

Informationsskärmar följer dina processer och varnar om åtgärder behövs. Det gör att du kan känna dig trygg med SCHIPT TMS.

Din utveckling

SCHIPTs konsulter vägleder dig under processen.

Vid införandet av SCHIPT TMS ger vi dig nya sätt att se på logistik och frakter. Tillsammans går vi igenom era flöden och behov. Ditt arbetssätt kommer att ändras från arbete med sändningar till mer strategisk planering av logistik såsom fraktinköp, flöden etc. När du medvetet börjar titta på logistik och frakter kommer du själv att fortsätta samla på dig mer kunskaper. Din utveckling har bara börjat…

Ditt arbetssätt kommer att förändras.

• Hur kan jag förhandla mina fraktinköp bättre? Vilka tjänster önskar mina kunder?
• Hanterar jag mina frakter på ett optimalt sätt? Kan jag spara kostnader om jag ändrar arbetssätt?
• Har vi rätt logistik på lagret för att frakten ska kunna hanteras på bästa sätt?

Optimerar din verksamhet

SCHIPT TMS är som små kugghjul som stoppas in i din verksamhet där de behövs för att flödena i din verksamhet ska optimeras.

Varje verksamhet är unik. Förutsättningarna i din verksamhet styrs av många olika faktorer. Vilken service du vill ge dina kunder påverkar logistiken i din produktion och på lagret, i hur god tid före upphämtning sändningen kan packas samt behovet av snabba ledtider för frakten.

Därför har vi utformat SCHIPT TMS så det kan skräddarsys till dina flöden och du kan bestämma i vilken ordning de olika kugghjulen behövs (t ex om du packar i sista minuten och därför behöver förbokning).

SCHIPT TMS är ett helintegrerat systemstöd som är kuggen mellan ditt affärssystem/WMS och ditt TA-system. Du bestämmer vilka uppgifter och funktioner som ska vara tillgängliga och styras från ditt affärssystem/WMS, därefter utför SCHIPT TMS automatiskt uppdragen enligt dina behov.

Du frågar – Schipt TMS svarar!

Frågor och svar om Schipt TMS

Vad är vinsten för er?

Detta ger SCHIPT TMS:

• Tidsbesparing – Du får direkt fram koordinerad fraktinformation om pris och utbud.

• Kostnadsbesparing – Genom att matcha flera fraktavtal med varandra för varje sändning och optimera sändningar.

• Ökad kundservice – Du kan enkelt tillgodose dina egna kunders behov genom att boka rätt tjänster och rätt ledtider.

• Kontroll – Du får veta faktisk fraktkostnad för din tänkta bokning. Du kan få hjälp med vidaredebitering och du får exakta underlag för avstämning av leverantörsfakturor.

Detta är enbart ett axplock av de besparingar som SCHIPT TMS ger dig, då den optimala fraktlösningen för ett bolag alltid är unik. Vill du veta hur mycket just du och ditt företag skulle kunna tjäna på att implementera SCHIPT TMS?

Vår rådgivare kan svara mer exakt. Intressant? Kontakta oss gärna!