Tillbaka

Allmänt om Schipt

Licensen för CC DynWeb ingår som en del av den licens du köper för din Schipt-applikation.

För de applikationer du aktiverat ingår alltid följande i Dynweb

  • Utskriftshanterare CC Print
  • Integrationsplattformen CC IE ”Integration Engine”
  • Dokumenthantering (kopplar externa dokument såsom bilder, word, pdf m.m. till dina transaktioner i systemet)

CC Dynweb Runtime

Med Runtime avses att du kan köra applikationerna som levereras men du kan inte skapa nytt eller ändra något i vare sig design eller kod, det är förbehållit till någon som har en giltig design- och utvecklarlicens vilket vi på Schipt har. Så vi kan ändra och designa det mesta.

Cube Corner AB säljer både design- och utvecklarlicenser i olika nivåer och med olika krav på nödvändig utbildning. Det möter inga andra hinder till att du själv skaffar sådana licenser för din Schipt-installation. Med CC Dynweb kan du även enkelt bygga nya fristående eller kopplade applikationer. Allt detta regleras av Cube Corners licensmodell för CC Dynweb.

Om du väljer att designa och utveckla själv så är det något vi förespråkar. Vi på Schipt har dock ett krav och det är att du följer våra krav på vad du får och inte får göra med hänsyn till källkodens integritet och därefter använder sunt förnuft.

Tänk dock på att konsekvenserna av det du gör alltid är ditt ansvar och inte Schipt AB’s ansvar. Vi konsulterar gärna med tips och råd och hjälper till när något blivit fel. Denna typ av assistans ingår inte i några underhålls- eller supportavtal.

Svartvit bild av stålbalkar

Ramverk Schipt

Schipt är byggt runt ett ramverk där alla applikationer antingen kan köras var för sig eller ihopkopplade. Detta utan att behöva sätta upp något mer än en parameter för att applikationen ska köras inom eller utanför ramverket.

Kortfattat betyder det att du inte behöver några extra integrationer för att koppla ihop olika Schipt-applikationer. Det är redan gjort! Vill du sedan bara köra Schipt TA exempelvis så är det enkelt att koppla både till affärssystem eller externa WMS-system.

Du behöver således aldrig ersätta ett system du vill behålla bara för att du vill köra en Schipt applikation.

Visuell beskrivning

Plattform och ramverk där Schipt, den färdiga integrationen med CC MPS ingår, att Cube Corner har fler appar samt att egna kan byggas. Till detta finns färdiga kopplingar till många system samt en generell integrationsstandard för Schipt-kopplingar om man vill koppla in nya system.