Om Schipt

Vår affärsidé är att erbjuda IT-system för logistik som är bättre, flexiblare och effektivare.

Detta till marknadsmässigt låga priser och på så vis ta större marknadsandelar och etablera oss som en av de ledande aktörerna på marknaden.

Efter 20 års byggande av logistiklösningar var det dags att bryta ut och paketera huvudägaren Cube Corners logistiklösningar under ett gemensamt namn och plattform. Under 2016 bildades bolaget Schipt AB som ett marknads- och konsultbolag för att sälja och installera dessa programvaror, utvecklade i Sverige.

När du köper din första applikation av Schipt medlevererads alltid plattformen CC Dynweb från Cube Corner AB, vilket är det ramverk Schipt körs på.

Läs mer

Schipt och miljön

Att optimera transporter oavsett om det är på lagret, lastbil, båt, tåg, eller flyg sparar inte bara tid och pengar. Det sparar energi vilket i sin tur sparar miljön. Den största miljöeffekten får man naturligtvis genom att fylla lastutrymmen från golv till tak, om den möjligheten finns, och på så vis minska antalet frakter. Schipt har dock mycket mer långtgående planer för hur vi ska bidra till en positiv miljöutveckling, men det är nästa utvecklingssteg för Schipt.

Vårt fokus ligger inte på framtida teknik, rening och liknande utan på vad man kan göra med den teknik företag använder idag och få det så klimatsmart som möjligt tills ny teknik kommer. Så fort ny teknik kommer så står Schipt redo att göra det bästa möjliga av den också!

Vi på Schipt tar miljön på största allvar då trafik är en av de kraftigaste miljöbovarna och vi bygger verktyg för att optimera och effektivisera transporter.

Schipt förbättrad miljö för framtida generationer