Nyheter


Handelskammaren

Handelskammaren finns regionalt runt om i Sverige och bevakar sin regions medlemmars intressen i handels- och transportfrågor. Som medlem i Handelskammaren kan man få en stor hjälp med hur man bedriver handel med andra länder, vilket kan vara nog så

Framtida fordon

Precis som de flesta håller vi koll på populärvetenskap och i synnerhet inom logistik. Förarlösa system följer industrins automatisering i övrigt och har bara varit begränsad av de lagar runt som finns runt säkerhet. Det går inte att ställa en

Vad är 4PL?

4PL står för fourth-party logistics och enkelt uttryckt så innebär det att en extern part administrativt tar över ditt lager och sköter det åt dig. Detta inkluderar både system och administrativ personal. Dessa är experter på att sänka lager- och

Vad är 3PL?

3PL står för Third-party logistics och enkelt uttryckt innebär det att du flyttar delar av ditt lager till någon annan som sköter plock och distribution av det lagret. Det enda du behöver tänka på är att fylla på lagret! Det

Vad är ett TA-system?

TA står för transportadministration och ett TA-system behövs för att hantera frakter från ett eller flera fraktbolag. I hanteringen av frakter ingår bl.a. köp och bokning av frakter, tulldokumentation och utskrifter av frakthandlingar. TA-system har inbyggda transportspecifika kontroller för respektive