Libello Invoice Control

Rubrik

Underrubrik

Systemmässig Elektronisk matchning av leverantörsfakturor på detaljnivå från transportbolag. Säljs och marknadsförs av Libello AB. Byggs av Cube Corner AB på plattformen CC Dynweb (Samma som Schipt TMS körs på). Är integrerat med Schipt TMS.

Innehåll

Klicka på rubrik för mer information

Detaljerat innehåll

Installation/användargränssnitt

Systemet kan antingen köras som en molntjänst eller installeras på lokal server. Hela hanteringen inkl. matchningsprocesserna kan köpas som tjänst av Libello AB om man inte vill göra detta själv. Systemets användargränssnitt körs i webbläsare.

Funktion

Matchar fakturerat belopp digitalt mot avtal via inlästa fakturaunderlag från transportören ända ner på tjänst/avgiftsnivå. Matchar leveransuppgifter mot utställd fraktbokning avseende Land, leveransadress (avstånd), vikt, volym, flakmeter, tjänster Matchar fakturerad mot kalkylerad kostnad enl. bokning. Matchar tillkommande kostnader på sändningsnivå som kommer från flera fakturor.

Resultat

Nettolista med avvikelser som inte faller inom uppsatta toleransnivåer.

Hantering av resultat (standard)

Nettolistan kan kopieras från systemet och bifogas manuellt i ett mail ni skickar till transportören.

Hantering av resultat (med Schipt TMS)

-Listan skapar automatiskt upp ett proffsigt reklamationsmail till transportören.
-Kravet på kreditering loggas och kontrolleras att mot framtida fakturors krediteringsjusteringar på
sändningsnivå vilket innebär att man får 100% kontroll på att krediteringarna verkligen utförs.
-Loggen är även kopplad till övriga reklamationer på sändningsnivå som transportskador mm.
-Schipt TMS kommer med dokumenthantering för Lagring av foton på transportskador mm
samt gott om notifieringsfält för korrespondensnoteringar, orsakskoder och statusnivåer på ärenden
-Koppling till affärssystemets leverantörsreskontra med konteringsförslag via SIE4 filformat samt en
liknande XML fil för integration om så önskas.

Observera att matchning mot er kontoplan behöver göras i kopplingen så rätt konton och kontodelar används
(Prata med er ekonomi avdelning! Detta kommer dom gilla!).

Referens i drift

Postnord 3PL ”Nordens största 3PL aktör” som kör systemet i drift på sina 2 största anläggningar och som är mycket nöjda med hur systemet fungerar. (ej att förväxla med Postnord ”brev och paket” som är ett helt annat bolag)

Ytterligare referenser finns.