Hantering av farligt gods

Vi på Schipt måste följa med vad som händer hos myndigheter och en av dessa är Transportstyrelsen som ställer villkoren för hur farligt gods ska hanteras i transporter.

Nästan allt gods som transporteras är betraktat som farligt i någon grad. Då vår moderna industri är uppbyggd som den är i världen så måste detta gods ändå transporteras. Vissa saker är relativt harmlösa med ringa risk för skador i vår natur och dessa är klassificerade som ”Ej farliga”. Vissa saker blir väldigt farliga när de transporteras tillsammans med andra saker och vissa saker är farliga i sig. Därför finns ett gediget regelverk för  hur detta ska hanteras.

Transportstyrelsen samverkar i sin tur med övriga myndigheter som exempelvis räddningstjänsten för hur man ska hantera olyckor där det finns farligt gods inblandat. Därför är det väldigt noga med hur dokument som medföljer lasten ska vara utformat så att räddningsinsatserna vid en eventuell olycka blir så bra och säkra som möjligt.

Säkerhetsrådgivare

Alla företag som hanterar farligt gods måste ha en så kallad säkerhetsrådgivare kopplad till sin organisation. Antingen som anställd eller som konsult. Denne har till uppgift att hålla sig uppdaterad med det aktuella regelverket för att behålla sitt certifikat så att hen kan hjälpa företag med att klassificera produkter, samt instruera om hur dokument och annat måste vara utformat för att möta Transportstyrelsens krav.

Om inte kraven möts utfärdar transportstyrelsen ett omedelbart stopp av transporter avseende de varor som omfattas. Rättsliga åtgärder vidtas vid upprepad misskötsel och det är VD:n som är ytterst ansvarig.

Hur vi på Schipt jobbar med farligt gods-hantering

Vi på Schipt använder konsulter när det kommer till de dokument vi framställer för farligt gods så att de klarar kraven och vi använder den data som ni försett systemet med för att bygga upp innehållet. Det är dock alltid upp till det avsändande bolaget att allt är korrekt och att det är godkänt av deras säkerhetsrådgivare. Därför är det perfekt att det är så enkelt att justera saker i Schipt så det motsvarar exakt det din säkerhetsrådgivare vill ha för just ditt gods!  Inga kompromisser!

 

Hantering av farligt gods