Handelskammaren

Handelskammaren finns regionalt runt om i Sverige och bevakar sin regions medlemmars intressen i handels- och transportfrågor.

Bild på containrar tagen ovanifrån

Som medlem i Handelskammaren kan man få en stor hjälp med hur man bedriver handel med andra länder, vilket kan vara nog så komplicerat i många fall. Handelskammaren hjälper även sina medlemmar med affärsjuridik och har ett brett nätverk av intresseorganisationer kopplat till sig som man erbjuder sina medlemmar.

Handelskammaren bedriver mycket utbildning inom handelsvillkor, export och import. Utöver den mer direkta verksamheten så bevakar de och deltar i olika lobbyistgrupper runt om i världen och utifrån det förmedlas förstahandsinformation till medlemmarna. Det kan till exempel vara vad som händer inom Sverige, Norden, EU och alla exportländer. Bedriver du handel med utlandet kan det vara en god idé att bli medlem.

Vi på Schipt bevakar vad Handelskammaren presenterar för att ha koll på hur världsmarknaden fungerar och vad som är på gång så vi i vår tur kan förmedla detta vidare till våra kunder!

Handelskammaren