Framtida fordon

Precis som de flesta håller vi koll på populärvetenskap och i synnerhet inom logistik. Förarlösa system följer industrins automatisering i övrigt och har bara varit begränsad av de lagar runt som finns runt säkerhet.

bilar

Det går inte att ställa en dator till svars och inget företag vågar ta hela ansvaret/risken för en hel fordonsflotta som får en ”bugg” i systemet. Det finns dock inget som tyder på att en dator skulle vara sämre på någon enda punkt i förhållande till en människa. Datorer är 1000-tals gånger snabbare, följer alltid instruktioner och hinner faktiskt ”tänka” i en krissituation efter bästa tänkbara utfall för alla inblandade. Ingen panik här inte!  En dator kommer alltid att vara människan överlägsen och begår långt färre fel än någon människa kan begå. Ingen rattfylla, ingen påverkan från mobiltelefoner, glömmer aldrig vad en skylt betyder, blir aldrig akut sjuk, den kan även ha många backupsystem på en väldigt liten yta, ungefär som trafikskolans bilar med dubbelkommando.

Det är på det sättet inte en fråga om all trafik kommer automatiseras utan när lagarna ändras som gör det möjligt och därmed världen säkrare!

Framtida fordon