Tillbaka

CC MPS

Produktionsplanering och rapportering

CC MPS är ett avancerat planerings- och rapporteringsverktyg för produktion från Cube Corner AB, integrerat med Schipt WMS. Med över 30 års erfarenhet från att bygga produktionsnära lösningar ligger Cube Corner långt fram när det kommer till avancerade MPS-funktioner. Försörjning av material m.m. via Schipt WMS är effektivt.

Levereras av Cube Corner AB. Från enklare rapportering till riktigt avancerad planering kopplat till flertalet Cad/Cam-system. Färdig koppling till Schipt WMS för materialförsörjning, lagerjustering av färdigt halvfabrikat, flytt mellan operationer och specialflytt såsom verktygsslipning och bortforsling av skrot m.m.

Produktion och lagerlogistik ligger nära varandra. Kontakta Cube Corner AB för mer information runt produktion och koppling till Schipt.