CC MPS

Master Production Schedule

Underrubrik

Schipt MPS är ett avancerat planerings- och rapporteringsverktyg för produktion. Med över 30 års erfarenhet från att bygga produktionsnära lösningar ligger vi långt fram när det kommer till avancerade MPS funktioner. Avancerat i botten men med enkelheten att använda är tanken.

Systemet är uppdelat i tre huvudmoduler för att kunna hantera olika planerings- och rapporteringsfunktioner.

Rapportering finns i tre varianter

Manuell rapportering

Ett enkelt användargränssnitt där du ser operationer som skall utföras i en lista sorterad per produktionsgrupp, prioritet och sist färdigdatum. Du klickar på den operation du skall utföra och kan manuellt rapportera delmängd av utfört arbete, korrigera materialåtgång samt avsluta operationen. Detta lämpar sig för mer manuella operationer som manuell svetsning, kapning, montering mm.

Kopplad automatrapportering

Samma användargränssnitt som ovan och till en början samma förfarande. Du väljer operation och klickar därefter på knappen ”Automatik”. Systemet är då inställt att bevaka ett producerat antal som en maskin datamässigt levererar. Detta kan vara i någon form av cykler och multiplar. Viktigt att veta är att den operation som är vald är föremål för rapportering och innehåller vid vilken multipel den skall rapportera.

Avancerad koppling till Cad/Cam

Detta är ett helt eget användargränssnitt och är byggt för maskiner som skall optimera materialåtgång på ett större utgångsämne. Exempelvis laserskärning i plåt, kapning av olika material som textil, plast, glas eller sten. Även för stansautomater med separering av detaljer medels mikrobryggor, laserskärning eller sax. Med laser avses även vattenjet, plasma, nibblar och dylika metoder.

Detaljerat innehåll av avancerat MPS

Manuell rapportering

Produktionsorderstocken synkas mellan affärssystemet och Schipt MPS.
Orderstocken delas sedan upp i material kvalitéer för ingående material och andra egenskaper som tjocklek mm. Lagersaldot för alla råämnen är lagrade i Schipt MPS i 2 enheter. Vikt och antal format med angiven storlek. Varje unik kombination av kvalité och storlek har alltid ett eget internt artikelnummer i MPS systemet emedan det kan behandlas som ett och samma artikelnummer i affärssystemet. På så vis har vi koll på vilka utgångsämnen vi kan försörja maskinen med men vi kan rapportera uttagen vikt till affärssystemet.

Alla artiklar som skall produceras skall vara kodade med rektangelstorlek och avvikelser från standardverktygslistan. Denna information fyller man oftast på med genom att extrahera ut denna data ur nc/step-filer eller DXF filer som cad-systemet genererat på befintliga artiklar och sedan korrigerar man detta efterhand man ser brister. Nya artiklar genererar alltid en dialog för inmatning om data saknas.

Alla artiklar skall vara kodade med ritningsrevision samt motsvarande namn för NC filer och på så vis kan vi spärra att en produkt produceras om inte ritningsrevisionen stämmer överens med NC programmets namnsättning.
Varje maskin kodas enl det Cam system som används med dess begränsningar för formatstorlek, tjocklek av ämnen. Max vikt på pall samt vilka verktygspositioner som är lediga för specialverktyg.

Varje artikel kan kodas om den går att produceras i alternativ utrustning. En artikel som normalt laserskärs kanske kan produceras i en stansmaskin. Här lägger man även in alternativa operationskedjor i händelse av att en artikel skall produceras på annat vis än huvudalternativet. Man kan även tala om artikeln kan produceras i alternativa material kvalitéer och tjocklekar samt om den kan användas som utfyllnadsdetalj och i så fall med min och maxlager för hur mycket den får fylla ut med. Operationerna är även kodade med om det är kundunikt eller lagerfört som skall produceras och för lagerfört så kan man ställa in generellt att den får producera exempelvis +- 10% avvikelse från beställt antal för att på så vis kunna ”trolla” med materialåtgången.

Funktionalitet

Du utgår från att försörja maskiner med nya uppdrag så du väljer den maskin som behöver nytt uppdrag.

en lista över allt som ligger i Kö och som kan produceras i maskinen visas med Prio och därefter färdigdag som sorteringsbegrepp. Normalt klickar du på översta raden och då kommer listan sorteras om så den bara behandlar aktuell kvalité av råmaterial eller komponenter som kan produceras i materialet som alternativ. Nu kan du klicka på auto fyll och då fylls listan på med artiklar för behov tills maxgränsen för vad maskinen kan lasta uppnåtts. Hänsyn tas även till specialverktyg som indikerar i planeringslistan att ett visst val kommer medföra extra ställtid i maskinen. Detta beror på att antalet specialverktyg överskrider lediga platser i maskinen. Du kan även manuellt bocka i en och en tills du är nöjd. Därefter skickar du listan till CAM-systemet för optimering. Är systemet helt automatiserat (beror på Cam-systemet) så levereras en resultatfil med utnyttjandegrad och verkligt antal samt vilka utfyllnadsartiklar som adderats med dess antal. Är du inte nöjd kan du lägga till/ta bort saker ur listan. Öka avvikelsen för lager eller addera/utöka hanteringen av utfyllnadsdetaljer.

Då hela processen tar någon minut så har du tid att testa lite alternativ tills du är nöjd och då stänger du simuleringen och skriver ut arbets-kort och ritningar mm som du lämnar till operatören av maskinen (Systemet är så enkelt att i många fall är det operatören själv som sköter detta medan maskinen jobbar).

Rapportering sker på vilket råämne som förbrukats i maskinen. Inom ett sk uppdrag har det skapats en materiallista över vilka råämnen och antal som skall hanteras. Dessa har ett nummer från 1 och uppåt) Så om du rapportera att du producerat råämne nr 6 i listan så kommer allt som är utplacerat på råämne 1-6 rapporteras som producerat.

Om du förbrukar mer råämne än planerat kan du naturligtvis korrigera detta. Maskiner havererar ibland med skrot som påföljd. Du kan även tala om att du inte fått ut alla detaljer som var planerat och då planera in ersättningsartiklar för nytillverkning.
När det kommer till överuttag av råmaterial så kommer en fördelningsnyckel fördela den extra materialåtgången procentuellt baserat på det totala innehållet i uppdraget.

Vid varje rapportering skickas information till Affärssystemet som då uppdateras med motsvarande. Informationen omfattar antalskorrigering, upparbetning, alternativa operationer mm.

Utöver ovan grundfunktionalitet finns möjlighet att hålla ihop grupper av artiklar på olika nivåer. Samt fasta uppdragsmallar som är manuellt optimerat eller specialkonstruerat. Du kan vilja hålla ihop grupper av artiklar så dom landar i nästa produktionssteg samtidigt för montage, svetsning, sömnad annat? Ett exempel är en låda som skall svetsas ihop av olika delar av olika tjocklekar. Svetsgruppen vill inte ha vissa delar ena veckan och resten veckan efter. Eller du har 10 större enheter som skall monteras som var och en innehåller massor med delar men vill hålla isär dom och göra allt innehåll till 5 av dom först och dom andra 5 senare. För att inte fylla monteringen med material som inte blir kompletta monteringssatser.

Tillval

Som tillval kan även matrishanterad koordinatdata för generering av Step-filer hanteras. Detta är lite svårt att förklara men här följer ett exempel:

Istället för att låta ett CAM-system generera en Stepfil för en enskild detalj så lagras koordinater och hålbilder i ett koordinatsystem. När en artikel väl skall produceras så skapas stepfilerna som behövs via koordinatsystemet. Nu tänker du att det verkar vara dubbelarbete. Och du kanske tycker så tills den dag då någon genomför en större riktningsändring och du sitter där med 1000 tals varianter av en detalj som måste få nya step-filer. Har du koordinatsystemet så kan du massuppdatera koordinatsystemet och det tar sekunder att utföra sne kommer alla stepfiler bli rätt. Jämför detta med att manuellt skapa 1000 tals nya stepfiler där var och en kan ta mellan 5-10 minuter att åtgärda och vilken felkälla det blir. Koordinatsystem är tillämpligt när man kör med varianthantering och stora variantmängder.

När du väl förstått vilken effektivisering Schipt MPS kan medföra så inser du att det finns inget liknande system som hanterar många maskintyper och olika Cad/Cam system samtidigt.
Inget av dom har den samlade funktionsnivån som Schipt MPS kan leverera.