Handelskammaren

Handelskammaren finns regionalt runt om i Sverige och bevakar sin regions medlemmars intressen i handels- och transportfrågor. Som medlem i Handelskammaren kan man få en stor hjälp med hur man bedriver handel med andra länder, vilket kan vara nog så

Framtida fordon

Precis som de flesta håller vi koll på populärvetenskap och i synnerhet inom logistik. Förarlösa system följer industrins automatisering i övrigt och har bara varit begränsad av de lagar runt som finns runt säkerhet. Det går inte att ställa en