Kärnan i SCHIPT är ett systemstöd, Schipt Logic, som skapar en unik överblick och ordning på företagets fraktavtalshantering, minimerar fraktkostnader, administrerar bokning, bevakning och fakturaavstämning. Samt förenklar och optimerar fraktflöden.